The Green World!

Trzecia Konferencja EKON

TRZECIA MIĘDZYNARODOWA EKO – KONFERENCJA EKON 2019W dniach 18-19 października 2019 roku w Wadowicach odbyła się III Międzynarodowa Eko Konferencja organizowana przez Fundację Ekon oraz Fundację Pozytywnie Nakręceni Kulturą.

W ramach Konferencji, której mottem było ”Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – Gospodarką Przyszłości” przedmiotem szczególnego zainteresowania była koncepcja gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, będąca wyzwaniem przed jakim staje Unia Europejska oraz inne kraje naszego regionu.

Wydarzenie to było okazją do wymiany poglądów przez przedstawicieli administracji państwowej, środowisk naukowych; instytutów badawczych, przedsiębiorstw; organizacji pozarządowych oraz instytucji zaangażowanych w działania proekologiczne. Konferencję otworzył Patron wydarzenia – Minister Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Podczas paneli merytorycznych w pierwszym dniu Konferencji swoje poglądy wyrazili zarówno przedstawiciele administracji rządowej jak i przedsiębiorcy, którzy aktywnie biorą udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Po części merytorycznej nastąpiła uroczysta gala, podczas której Fundacja Ekon wyróżniła firmy za ich działania proekologiczne, w tym roku nagrodzeni zostali ponownie w dwóch kategoriach:

W kategorii LIDER EKOLOGII wyróżnienie otrzymali:

 • Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K.
 • Jacobs Engineering Group
 • Magens Plant Sp. z o.o.
 • Miasto Ruda Śląska
 • Wawel S.A.
 • Eneris Surowce S.A.
 • Mota – Engil Central Europe S.A.


W kategorii LIDER RECYKLINGU wyróżnienia otrzymali:
 • Edelmet Sp. z o.o.
 • Baterpol S.A.
 • Nycz Intertrade Sp. z o.o.
 • Rada Miasta Katowice – Radny Józef Zawadzki
 • Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach
 • Remondis Glass Recycling Polska Sp. z o.o.
 • FCC Polska Sp. z o.o.


Podczas kolacji odbyła się również licytacja obrazów artystki, plastyk Ewy Perhun-Krauze oraz lampy firmy ON OFF. Każdy z wystawionych przedmiotów został zlicytowany, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na bardzo szczyty cel pomocy dzieciom ze Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego”. Całość dopełnił występ gwiazdy wieczoru – Michała Milowicza wraz z zespołem.

Drugiego dnia Konferencji odbył się Panel III – warsztaty dla przedsiębiorców, prowadzone przez przedstawicieli małopolskich uczelni: dr hab. Inż. Agnieszkę Generowicz, dr Marzenę Smol oraz p. Weronikę Wójcik, które starały się ukazać nowe spojrzenie na gospodarkę odpadami. Ponadto, swój wykład przeprowadził wybitny motywator, himalaista oraz przedsiębiorca – Szczepan Brzeski.

Wszystkim uczestniczącym w Konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.