The Green World!

Pierwsza Konferencja EKON

Pierwsza Konferencja EKON

W dniach 17-18 listopada 2017 r. w Wadowicach odbyła się EKO-Konferencja EKON 2017 ”CIRCULAR ECONOMY- GOSPODARKA PRZYSZŁOŚCI”.
Głównym celem konferencji było zaprezentowanie nowego modelu gospodarczego, ocena wdrażania w Polsce koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz porównanie jej
do sytuacji na świecie.
Wskazanie właściwych kierunków prowadzonych przedsięwzięć, zachęcenie do przejścia na model CIRCULAR ECONOMY, aby zwiększać konkurencyjność i zmniejszać koszty.
Uświadomienie jak ważne jest budowanie polityki zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja wiedzy z zakresu CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu i gospodarki odpadami, budowa właściwych postaw w społeczeństwie oraz rozwój daleko idących zmian zachowań na proekologiczne.
Podczas konferencji poruszano również problemy nieprzemyślanej gospodarki naturalnymi zasobami surowców na świecie i powstającymi odpadami, konsekwencji oraz zagrożeń środowiskowych i ekonomicznych.
Wydarzenie było okazją do wymiany poglądów przez przedstawicieli administracji państwowej w tym Kornela Morawieckiego - Marszałka Seniora, środowiska naukowego, instytutów badawczych Unii Europejskiej, przedsiębiorstw - firm wiodących prym min.
w branżach spożywczej, recyklerskiej, automotive, organizacji pozarządowych oraz instytucji zaangażowanych w działania prośrodowiskowe.
Podczas uroczystej kolacji wręczono certyfikaty 13 firmom za działania proekologiczne.
W kategorii wspierania recyklingu wyróżnienie otrzymali:

 • CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • TP Global Technologies Sp. z o.o.
 • GRABOWSKI EKSPORT-IMPORT HANDEL HURTOWY
 • Z.P.U.H. „BEST–PEST” M. Świętosławska, J. Świętosławski S.J.
 • FORTUNA Sp. z o.o.
 • MIESZKO S.A.

W kategorii wpierania ekologii wyróżnienia otrzymali:

 • SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
 • ORZEŁ BIAŁY S.A.
 • „STAN-MAR” S.C. Marlena Prusaczyk, Maciej Grabowicz
 • MPGK Sp. z o.o. z Katowic
 • Zakłady Usługowe „EZT” S.A.
 • BOWIM Sp. z o.o.
 • Silesia Recykling Sp. z o.o.

Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.