The Green World!

Rada programowa

Rada programowa

dr hab. Janusz Janiszewski

Neurobiolog, mapujący sieci nerwowe stojące za określonymi wzorami zachowań (Max-Planck-Insitut fuer Verhaltesphysiologie, Niemcy oraz McMaster University, Kanada). Autor wielu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Ewa Glaba

Absolwentka Politechniki Łódzkiej na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Od lat zajmuje się tematyką cyklu życia materiałów, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz problematyką prawidłowego postępowania z odpadami, w aspekcie ich wykorzystywania i transportu. Autorka publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu gospodarki przemieszczania odpadów, współautor kampanii ekologicznych, scenariuszy dydaktycznych i materiałów prasowych o tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych.

Andrzej Gawłowski

Niezależny ekspert, menadżer gospodarki odpadami. Wiceprezes ACG Sp. z o.o. oraz przedstawiciel Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Aktywny publicysta i panelista.

Agnieszka Sempioł

Agnieszka Sempioł - Architekt, Koordynator wojewódzki ds Kształtowania Przestrzeni w Izbie Architektów RP, Członek m.in.: SARP, SWOIA RP, Naukowego Zespołu Konsultacyjnego przy Świętokrzyskim Parku OZE. Autor publikacji, projektów i realizacji inwestycji zrównoważonych. Współorganizator międzynarodowych konferencji o tematyce zw. z rozwojem zrównoważonym. Wieloletni pracownik nauk.-dyd. PŚk i PK.

dr Wiktor Parol

Adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rozprawę doktorską, poświęconą dynamice oddziaływania jądrowego w układach kilku nukleonów, przygotował i obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Fizyki Jądrowej.

dr Wojciech Piontek

Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Globalizacji. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się ekonomia środowiskowa, finanse publiczne, rozwój zrównoważony i trwały. Kierownik i realizator projektów badawczych.

dr hab. Andrzej Nowosad

Politolog, Ekonomista, kierownik Ośrodka Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną.